VISI / TUJUAN PARTAI MASYUMI :

Terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan Negara Republik Indonesia, menuju kediridhaan Ilahi sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.


MISI / USAHA TUJUAN PARTAI MASYUMI:

  1. Menginsyafkan dan memperluas pengetahuan serta kecakapan umat Islam Indonesia dalam perjuangan politik.
  2. Menyusun dan memperkokoh kesatuan dan tenaga umat Islam Indonesia dalam segala lapangan.
  3. Melaksanakan kehidupan rakyat terhadap perikemanusiaan, kemasyarakatan, persaudaraan dan persamaan hak berdasarkan taqwa menurut ajaran Islam.
  4. Bekerjasama dengan lain-lain golongan dalam lapangan yang bersamaan atas dasar harga menghargai.
  5. Mengikuti dan turut aktif dalam Pemilihan Umum.
  6. Melakukan pembinaan akidah, ibadah dan akhlak sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang berakhlakul mulia
  7. Membangun dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyyah di antara persaudaraan seiman dan sebangsa.